Nawigacja

Wystawywersja do druku

 ZAPOMNIANE OBRZĘDY LUDOWE >>>

Wystawa prac Bereniki Kowalskiej

15-29 sierpnia od poniedziałku do piątku, godz. 12.00-16.00, Galeria Gardzienice, ul Grodzka 5a

Wernisaż wystawy 14 sierpnia (czwartek), godz. 18.00, Galeria Gardzienice, ul Grodzka 5a

 

PAPIEROWA FINEZJA, CZYLI O WYCINANCE LUBELSKIEJ >>>

16-17 sierpnia (sobota-niedziela), godz. 10.00-17.00, Muzeum Lubelskie na Zamku

 

OJ CHMIELU, CHMIELU… >>>

Obrzędowość weselna na Lubelszczyźnie

16-17 sierpnia (sobota-niedziela), godz. 10.00-17.00, Muzeum Lubelskie na Zamku

 

FOTOGRAFICZNA HISTORIA TATARÓW KRYMSKICH >>>

Wystawa plenerowa: 15-17 sierpnia (piątek-niedziela), Plac przed Teatrem im. H. Ch. Andersena, ul. Dominikańska 1

Spotkanie towarzyszące: 15 sierpnia (piątek), godz. 18.30, Aula Klasztoru OO. Dominikanów, ul. Złota 9

 

WYCINANKA LUDOWA – ZE ZBIORÓW STL >>>

15-17 sierpnia (piątek-niedziela), godz. 11.00-18.00, Galeria Stowarzyszenia Twórców Ludowych, ul Grodzka 14

 

HUMOREM MALOWANY ŚWIAT STANISŁAWA KOGUCIUKA >>>

Wystawa i spotkanie

Wystawa: 15-17 sierpnia (piątek-niedziela), godz. 11.00-18.00, Krużganki Klasztoru OO. Dominikanów, ul. Złota 9

Spotkanie: 16 sierpnia (sobota), godz. 16.00, Krużganki Klasztoru OO. Dominikanów, ul. Złota 9