Nawigacja

Spotkaniawersja do druku

Na początku był… znaczek pocztowy – czyli o rekonstrukcji suki biłgorajskiej

Podczas spotkania Zbigniew i Krzysztof Butrynowie opowiedzą - z perspektywy ludowego lutnika i muzyka - o żmudnych poszukiwaniach informacji o tajemniczym instrumencie, przedstawią koleje „ożywiania” suki, jak również wykonane w ich pracowni instrumenty. Zaprezentują także działalność Szkoły Suki Biłgorajskiej (prezentacja, film, opowieść). W ramach spotkania będzie można także usłyszeć brzmienie instrumentów podczas koncertu, na którym zaprezentowane zostaną melodie oraz pieśni z okolic Janowa Lubelskiego w wykonaniu Marty Graban-Butryn - śpiew, Zbigniewa Butryna - suka oraz Krzysztofa Butryna - suka, basy, bębenek.

12 sierpnia (piątek)
godz. 18.00 – 19.00;
Yurta Nomadów Kultury na Błoniach pod Zamkiem


 


 

Koncert Tria Sióstr Łukianowicz (Walentyna Łukianowicz, Swietłana Nowik i Ała Dawydowicz) ze wsi Leśniki z Polesia Białoruskiego – jednego z najbardziej tajemniczych zakątków Europy, połączony z pokazem fotografii z poleskich wypraw autorstwa Pawła Kołodziejczyka. Mocne głosy, przyzwyczajone do donośnego śpiewu zarówno przy zbieraniu żurawin na rozległych torfowiskach jak i w trakcie weselnych czy polowych obrzędów. Archaiczne, wielogłosowe pieśni śpiewane od wielu pokoleń w najważniejszych momentach roku i ludzkiego życia. I obrazy: wioski wśród niedosuszonych bagien, doliny dzikich rzek, zjawiskowi śpiewacy, euforyczni pijacy, rybacy z „Rybhozu”, krowy i psy. Ślady pradawnej kultury wciąż żywe w postsowieckim sosie.

Paweł Kołodziejczyk – członek Polskiego Związku Fotografów Przyrody, współpracownik organizacji ekologicznych, od lat dokumentuje przyrodę, krajobraz i kulturę Polesia.

Spotkanie przygotowuje: Towarzystwo dla Natury i Człowieka.

13 sierpnia (sobota)
godz. 20.00 – 21.30;
Yurta Nomadów Kultury na Błoniach pod Zamkiem
 

Zespół Rumenok powstał w 2008 roku w ramach projektu - Wioski tematyczne na Polesiu Lubelskim. Nazwa zespołu wiąże się z kultywowaniem lokalnej gwary, która jest mieszaniną 3 języków: polskiego, białoruskiego i ukraińskiego. Rumenok w gwarze to, jak się nietrudno domyśleć, rumianek.

Członkinie zespołu Rumenok przy nauce robienia pachnących wianków z kwiatów, traw i ziół opowiedzą o ziołach ich właściwościach i magii.

13 sierpnia (sobota);
godz. 14.00-17.00;
Błonia pod Zamkiem


14 sierpnia (niedziela);
godz. 11.00-14.00;
Błonia pod Zamkiem
 

Podczas Jarmarku Jagiellońskiego dwaj fotografowie (Roman Krawczenko z Ukrainy i Marcin Sudziński z Polski) będą wykonywać fotografie posługując się techniką mokrej płyty kolodionowej. Technika wynaleziona w 1851r. (F. S. Archer, G. Le Gray) polega na sporządzeniu własnej emulsji na bazie roztworu nitrocelulozy w alkoholu i eterze z dodatkiem soli srebra, pokryciem nią szklanej płyty, naświetleniem i wywołaniem zanim emulsja wyschnie. Fotografia wykonana na przeźroczystym szkle ma właściwości jednocześnie negatywu i pozytywu. Fotografia wykonana na czarnym szkle znana jest jako ambrotyp i jest egzemplarzem unikatowym. Wysuszona i zawerniksowana staje się pięknym, oryginalnym i bardzo trwałym przedmiotem. Fotografowie posługiwać się będą przenośnym warsztatem co pozwoli dodatkowo na przyglądanie się całemu procesowi powstawania fotografii.

12-14 sierpnia (piątek-niedziela)
godz. 11.00-18.00
Rynek Starego Miasta

 


 

Spotkanie z reżyserem, Andrzejem Różyckim i jego filmami

Andrzej Różycki – fotograf, filmowiec, kurator i teoretyk fotografii; autor kilkudziesięciu filmów poruszających tematykę etnologii, sztuki i obrzędów ludowych, dokumentów biograficznych. W latach 60-tych współtworzył legendarną grupę 0-61, jego dokonania z tego okresu są ciągle inspirujące dla licznych młodych artystów, którzy zadają niebłahe pytania o ideowy sens sztuki i jej rangę. Przez kilka następnych lat Różycki (wspólnie z J. Robakowskim i W. Bruszewskim) działał w Warsztacie Formy Filmowej, najważniejszej formacji lat 70-tych, rozpoznającej miejsce fotografii w obszarze konceptualno-medialnym. Konsekwencją tych artystycznych działań była późniejsza, kilkunastoletnia filmowa działalność Różyckiego, w którego twórczości pojawiają i rozwijają się wątki o charakterze egzystencjalnym i religijno-mistycznym.

13 sierpnia (sobota)
godz. 20.00-22.00
Dziedziniec Archiwum Państwowego, ul. Jezuicka 13


Świątynie pod otwartym niebem – 25 min
Film o pierwszym w Polsce plenerze poświęconym rzeźbie sakralnej. Ramy filmu stanowi refleksyjno-filozoficzna wypowiedź prof. Andrzeja Strumiłły o funkcji kapliczek, nazywanych czasem „świątyniami pod otwartym niebem”, o tradycji i kulturze pogranicza polsko-litewskiego. (źródło: www.tvp.com.pl)
Kalwaria Marii Wnęk – 18 min
Sylwetka Marii Wnęk, ludowej malarki z Oszanki. Realizatorzy filmują ją podczas pracy, przy modlitwie i na tle pielgrzymki do Kalwarii Zebrzydowskiej. (źródło: www.filmpolski.pl)
Beskidzkie palmy wielkanocne – 15 min
Tradycyjnym elementem wielkanocnych uroczystości na Podbeskidziu są wspaniałe, imponujące swoimi rozmiarami palmy. Ludowa tradycja przypisuje palmom moc zwiększania plonów. Film zrealizowano w okresie świąt wielkanocnych 1983 r. w miejscowościach Lipnica Murowana, Tokarnia, Rabka i Paszyn. (źródło: www.filmpolski.pl)
Z szopką w Szczawej – 15 min
Maska, czyli świat od początku – 24 min
Rejestracja tradycyjnych obrzędów ludowych kultywowanych w południowych regionach Polski w okresie Bożego Narodzenia i Nowego Roku. (źródło: www.filmpolski.pl)
Niesiemy wam wianek ze samego złota – 16 min
Film etnograficzny poświęcony uroczystościom dożynkowym. Film zrealizowano podczas dożynek w 1984 r. w miejscowościach: Udrycze, Krasnobród, Telstyn (woj. zamojskie), Krasnowola i Wąwolnica. (źródło: www.filmpolski.pl)
Drzewa – 26 min
Film dokumentuje rolę drzew w obrzędowości, określonych formach kultu i w świadomości ludzi wsi. (źródło: www.filmpolski.pl)

 


 

Prezentacja całkowitego procesu powstawania beczek - od złożenia klepek w wachlarz poprzez wypalenie i gotowanie przed wyginaniem, kuciem obręczy, nabijaniem obręczy, wstawianiem den, uszczelnianiem liśćmi tataraku, czyszczeniem kosą. W ramach pokazu każdy etap jest na bieżąco szczegółowo omawiany przez bednarza. Pokaz jest przygotowany przez Przedsiębiorstwo Bednarskie Pana Mariana Rzepeckiego z Rejowca.

13 sierpnia (sobota)
godz. 11.00-17.00
Błonia pod Zamkiem