Nawigacja

Patterns of Europe | Wzory Europy

Zapraszamy twórców i artystów ludowych a także projektantów, uczniów i studentów szkół artystycznych do udziału w bezpłatnych warsztatach oraz konferencji realizowanych w ramach projetku Patterns of Europe | Wzory Europy.

 

Projekt ma zapoczątkować w Lublinie długofalowy dialog pomiędzy kulturą ludową a nowoczesnym projektowaniem i stanowi pewien punkt wyjścia dla kompleksowego myślenia i działania na rzecz ochrony tradycji wzorniczych i rozwijania sektorów kreatywnych w naszym regionie. Kładziemy nacisk na prezentację konkretnych wytworów powstających na tym styku oraz promowanie filozofii myślenia i metod działania opartych na współpracy międzysektorowej i projektowaniu twórczym.

 

Patterns of Europe | Wzory EuropyNajważniejszy cel stanowi wypracowanie takiego modelu, który będzie przynosił wymierne korzyści obydwu sektorom, przy poszanowaniu zasad działania każdego z nich oraz praw autorskich twórców i designerów. Chodzi nam zarówno o ochronę materialnego i niematerialnego dziedzictwa Lubelszczyzny (z naciskiem na zachowanie jego autentycznych przejawów przy jednoczesnym osadzeniu w kontekście wymogów współczesnego rynku), jak i przyczynienie się do rozwoju sektora kreatywnego, który, ciągle poszukuje nowych źródeł inspiracji i zakorzenienia w społecznej i ekonomicznej strukturze regionu. Jednocześnie, mamy nadzieję, że w dalszej perspektywie, te “miękkie” efekty przyczynią się do “twardego” wzrostu przychodów w obydwu sektorach. Działania w projekcie będą przebiegały dwutorowo: obszar dyskusji i prezentacji zakłada korzystanie z najlepszych doświadczeń wypracowanych na całym świecie; obszar edukacji obejmuje szkolenia i warsztaty skierowane do twórców i projektantów.

 

Warsztaty realizowane w ramach projektu „Patterns of Europe | Wzory Europy” to próba zmierzenia się z tematem współczesnego projektowania osadzonego w tradycjach wzorniczych Lubelszczyzny. To zachęta do zainteresowania się bogactwem kultury ludowej dla projektantów oraz okazja do nawiązania ciekawej współpracy dla twórców ludowych. Nie zabraknie także szkoleń branżowych, podnoszących kompetencje obydwu grup.

 

Podczas warsztatów badać będziemy granicę pomiędzy funkcją, użytecznością a wyglądem, analizować proces powstawania przedmiotów sztuki użytkowej od koncepcji aż do realizacji, tworzyć współczesny wzór lubelski, projektować pamiątkę z Lublina oraz eksperymentować z kształtami i wzorami naczyń glinianych. Skupimy się na kontekście i zapleczu kulturowym po to, aby tworzyć projekty produktów całkowicie nowych i unikalnych.

 

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Materiały niezbędne do realizacji warsztatów zapewnia organizator. Liczba miejsc ograniczona, obowiązują wcześniejsze zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy.

 

Warsztaty podzielone są na trzy moduły:

 

WARSZTATY DLA TWÓRCÓW LUDOWYCH

Prawo autorskie w twórczości ludowej

8-9 listopada 2014, warsztaty prowadzi: Piotr Łada, więcej informacji >>>

 

Praca metodą projektu

15-16 listopada 2014, warsztaty prowadzi: Wojciech Goleman, więcej informacji >>>

 

Jak sprzedawać, aby się nie sprzedać? - twórca ludowy na rynku

22-23 listopada 2014, warsztaty prowadzi: Agata Etmanowicz, więcej informacji >>>

 

 

WARSZTATY DLA PROJEKTANTÓW

Tradycyjne wzornictwo z regionu lubelskiego

25-26 października 2014, warsztaty prowadzi: Agnieszka Ławicka, więcej informacji>>>

 

Skuteczna promocja i komunikacja w sektorze kreatywnym

8-9 listopada 2014, warsztaty prowadzi: Piotr Partyka, więcej informacji >>>

 

Tworzywo projektowania - od pomysłu do realizacji

15-16 listopada 2014, warsztaty prowadzi: Jan Stankiewicz, więcej informacji >>>

 

 

WARSZTATY MIĘDZYSEKTOROWE
(warsztaty skierowane do twórców ludowych, projektantów, artystów, uczniów i studentów kierunków artystycznych. Pierwszeństwo zgłoszeń dla osób, które wezmą udział także w szkoleniu “Tradycyjne wzornictwo z regionu lubelskiego” w dniach 25-26 października 2014.)

 

Wzornik Lubelski - warsztat projektowania graficznego

22-23 listopada 2014, warsztaty prowadzą: Idalia Smyczyńska i Kamil R. Filipowski, więcej informacji >>>

 

Pomiędzy formą a użytecznością - dekonstrukcja przedmiotów

29-30 listopada 2014, warsztaty prowadzą: Anna Kotowicz-Puszkarewicz i Artur Puszkarewicz, więcej informacji >>>

 

Nie święci garnki lepią - warsztat projektowania ceramiki

6-7 grudnia 2014, warsztaty prowadzą: Agnieszka Fornalewska, Piotr Skiba, Robert Jehn–Olszewski, więcej informacji >>>

 

Pamiątka z Lublina - warsztat metodą design thinking

13-14 grudnia 2014, warsztaty prowadzi: Piotr Wojciechowski, więcej informacji >>>

 

 

KONFERENCJA „WZORY EUROPY - DZIEDZICTWO KULTUROWE A WSPÓŁCZESNE PROJEKTOWANIE”

6-7 listopada 2014, Warsztaty Kultury w Lublinie

 

Konferencja „Wzory Europy - dziedzictwo kulturowe a współczesne projektowanie” to wyjątkowe spotkanie praktyków z obszaru etnodesignu, przemysłów kreatywnych, prawa autorskiego oraz twórczości ludowej.

 

Przez dwa dni dyskutować będziemy na temat łączenia tradycji ze współczesnością w projektowaniu, dozwolonego i niedozwolonego użytku w kontekście prawa autorskiego, metod wspierania współpracy międzysektorowej oraz sposobów wykorzystywania potencjału dziedzictwa kulturowego przez przedsiębiorców kreatywnych.

 

Szczegółowy program konferencji już wkrótce.

W dyskusjach panelowych udział wezmą m.in.:

 

Organizator:

Warsztaty Kultury w Lublinie, ul. Grodzka 5a, 20-112 Lublin
tel./fax: 081 533 08 18, e-mail: sekretariat@warsztatykultury.pl
www.warsztatykultury.pl

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.