Nawigacja

Organizatorzywersja do druku

Warsztaty Kultury w Lublinie

Zespół:

Dyrektorka Jarmarku Jagiellońskiego:
Karolina Waszczuk

Dyrektor organizacyjny:
Piotr Zieniuk

Asystentka ds. programu:
Marta Graban-Butryn


Kierownik Działu Komunikacji i Marketingu:
Marcin Słowikowski

Koordynatorki Letniej Szkoły Rzemiosła:
Karolina Waszczuk, Elżbieta Rojek

Lublin.jpg