Nawigacja

Informacje o Lubliniewersja do druku

Lublin jest największym miastem na wschodzie Polski i stolicą województwa lubelskiego. Liczy około 350 tys. mieszkańców. Dodatkową, znaczną część społeczności lokalnej stanowi blisko 100 tys. studentów. Ze względu na położenie geograficzne przy wschodniej granicy Unii Europejskiej, Lublin jest ważnym ośrodkiem współpracy pomiędzy krajami Europy Wschodniej i Zachodniej.

Lubelskie Stare Miasto należy do najpiękniejszych w Polsce. Wyróżnia się średniowiecznym układem przestrzennym oraz bogactwem zdobień zabytkowych kamienic. Zachwyca autentycznością i klimatem sprzed wieków.

Lublin to także miasto ludzi młodych, dynamicznych, otwartych. Rozrywkę zapewniają im działające w mieście teatry, w tym alternatywne, galerie, kluby studenckie, artystyczne kawiarnie. Organizowane w nich koncerty, przedstawienia, happeningi, festiwale czy wystawy ożywiają ulice Lublina przez cały rok.

INFORMACJA TURYSTYCZNA


Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej i Kulturalnej 
ul. Jezuicka 1/3
tel. 81 532 44 12
info@loitik.eu
www.lublintravel.pl
www.lubelskietravel.pl

Centrum Promocji Województwa Lubelskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 41
tel. 81 525 28 83
www.lubelskie.pl
centrum.promocji@lubelskie.plKultura w Lublinie - www.kultura.lublin.eu
WARTO ODWIEDZIĆ W LUBLINIE:

OKOLICE STAREGO MIASTA I CENTRUM

PIWNICA POD FORTUNĄ
ul. Rynek 8
Piwnica pod Fortuną znajduje się w zabytkowej kamienicy Lubomelskich. Obejmuje ona dziesięć sal - w dziewięciu z nich znajduje się nowocześnie zaaranżowana wystawa składająca się z multimedialnych prezentacji, wizualizacji i eksponatów przybliżających historię Lublina. Dziesiąta sala to dawna winiarnia, której ściany pokryte są renesansową polichromią - wyjątkowymi w skali Polski malowidłami o tematyce świeckiej. Dziesięć obrazów rozmieszczonych na ścianach, okapie kominka i sklepieniu zawiera liczne odwołania do kultury antycznej (mitologii, literatury) oraz renesansowej obyczajowości. Polichromie zostały wydatowane na drugą połowę XVI wieku.

Wystawa otwarta jest codziennie w godz. 11:00 - 19:00.
Bilety:
10,00 zł (normalny),
8,00 zł i 7,00 zł (ulgowe)
25 zł (rodzinny).

www.piwnica.lublin.eu  

LUBELSKA TRASA PODZIEMNA

ul. Rynek 1 (wejście po prawej stronie Trybunału Koronnego – schodami w dół)
Lubelskie Podziemia to ok. 280-metrowa trasa turystyczna biegnąca pod Rynkiem i kamienicami Starego Miasta. Trasa powstała w wyniku połączenia kilkunastu z bardzo licznych staromiejskich piwnic, których historia sięga początku XVI w., czyli stulecia największej świetności Lublina. Zostały one częściowo połączone korytarzami i w ten sposób pod miastem powstał podziemny labirynt.
Dodatkową atrakcją podziemi są poniedziałkowe inscenizacje.

Lubelska Trasa Podziemna jest czynna przez cały rok, codziennie, z wyjątkiem świąt. Wejścia odbywają się o określonych godzinach.
Zalecamy dokonanie wcześniejszej rezerwacji ze względu na duże zainteresowanie trasą: tel. 81 534 65 70.
Trasa dostępna dla dzieci powyżej 4 lat.
Bilety:
9zł  (normalny),  11zł (z inscenizacją w poniedziałek)
7zł (ulgowy), 9 zł (z inscenizacją w poniedziałek)
6zł (edukacyjny), 8 zł (z inscenizacją w poniedziałek)

www.teatrnn.pl

MUZEUM LITERACKIE JÓZEFA CZECHOWICZA
ul. Złota 3
Oddział Muzeum Lubelskiego. Głównym celem placówki jest gromadzenie, przechowywanie, opracowywanie i udostępnianie rękopisów, muzealiów, wydawnictw i materiałów naukowych związanych z życiem i twórczością Józefa Czechowicza, a także innych pisarzy pochodzących z Lubelszczyzny. Muzeum posiada liczne rękopisy wybitnych twórców polskich: Czesława Miłosza, Wisławy Szymborskiej, Zbigniewa Herberta, Juliana Tuwima, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego i innych. Uwagę zwraca obszerna dokumentacja fotograficzna lubelskiego życia literackiego, księgozbiór liczący ok. 10 000 woluminów, zbiór czasopism archiwalnych, nagrań, pamiątek i druków okolicznościowych.

Zwiedzanie Muzeum ma miejsce od środy do soboty w godzinach 9:00-16:00 oraz w niedziele w godzinach 9:00-17:00. Nieczynne w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca.

www.zamek-lublin.pl

KLASZTOR OJCÓW DOMINIKANÓW W LUBLINIE
ul. Złota 9
Dokładnej daty przybycia dominikanów do Lublina nie jesteśmy w stanie określić. Z pewnością przypada ono na trzecią ćwierć XIII wieku. Objęli oni wówczas w opiekę wieżę mieszkalno-obronną oraz dom na Górce Dominikańskiej. Nie wiemy, czy początkowo mieszkali w siedzibie archidiakona. Ze źródeł archeologicznych wynika, że po nadaniu wójtostwa Maciejowi z Opatowca Lublin został nawiedzony przez znaczny pożar, który zniszczył zabudowania na Górce Dominikańskiej. Ponownej fundacji czy też odnowienia klasztoru dokonał król Kazimierz Wielki w 1342 roku. Jedyną bezsprzeczną datą, niepozostającą w sferze hipotez, jest rok 1277. Od tego roku wspólnota dominikanów lubelskich określana jest mianem konwentu. Wskazywałoby to na znaczną liczebność zakonników, których musiało być co najmniej dwunastu.

Zwiedzanie Bazyliki, Klasztoru i Skarbca (z przewodnikiem):
• soboty w godz. 10:00 -12:00 (bez wcześniejszej rezerwacji - rozpoczęcie przy furcie klasztornej)
• inne dni i godziny -  po wcześniejszej rezerwacji (spotykamy się przy furcie klasztornej)

Zwiedzanie Bazyliki (bez przewodnika):
• poza godzinami mszy św. i nabożeństw

Zwiedzanie Skarbca (z przewodnikiem):
• codziennie: w godz. 10:00-18:00 po wcześniejszej rezerwacji (spotykamy się przy furcie klasztornej)
• niedziela: o godz. 12.00, 16.00 i 17.00 (spotykamy się przy skarbcu)

Zwiedzanie Skarbca (bez przewodnika):
• pn.-sob.: wejście o godz. 12:00, 16:00 i 17:00 (spotykamy się przy furcie klasztornej)
• niedziela: w godz 10:00-18:00 (spotykamy się przy skarbcu)

Zwiedzanie jest bezpłatne. Zachęcamy do złożenia dobrowolnej ofiary na potrzeby Klasztoru.

Informacje na temat zwiedzania oraz rezerwacje:
Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego i Wydarzeń Kulturalnych czynne codziennie w godz. 10.00-18.00; tel. 81 532-89-80, 728-429-926, furta.lublin@dominikanie.pl

www.lublin.dominikanie.pl


APTEKA-MUZEUM  "CEFARM - Lublin" S.A.
ul. Grodzka 5a
Apteka-Muzeum zajmuje dwie sale. W pierwszej urządzona została sala ekspedycyjno-recepturowa. Znajdują się w niej stylowe meble z II połowy XIX wieku. Druga sala Apteki-Muzeum jest rekonstrukcją izby o charakterze laboratoryjno-magazynowym. Znajduje się w niej bogata kolekcja wag. Oprócz tego można w niej zobaczyć jak wyglądały dawne recepty, etykietki naklejane na gotowe leki i inne dokumenty używanie w aptekarstwie.

W lecie Aptekę-Muzeum można zwiedzić od wtorku do piątku w godzinach 10:00-17:00.
Wstęp bezpłatny.

MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE - MUZEUM NA ZAMKU I KAPLICA TRÓJCY ŚWIĘTEJ
ul. Zamkowa 9
Zamek w Lublinie – dawny zamek królewski w Lublinie z Kaplicą Zamkową, pierwotnie zbudowany w XII wieku. W XIII wieku do zamku dobudowano romański donżon (wieżę mieszkalno-obronną), wielokrotnie przebudowywany, podczas okupacji niemieckiej mieściło się tam więzienie, później na takie same cele zamek zaadaptowało NKWD, dopiero w połowie lat 50. XX wieku powstało tam muzeum. Kaplica zamkowa pw. św. Trójcy, wybudowana jako fundacja Kazimierza Wielkiego, to jeden z najcenniejszych zabytków w Polsce, pokryty rusko-bizantyjskimi freskami z 1418, powstałymi na zamówienie Władysława Jagiełły.
Kaplica Trójcy Świętej - najprawdopodobniej w XIV wieku powstał gotycki kościół zamkowy pod wezwaniem Trójcy Świętej, który pełnił funkcję kaplicy królewskiej. Z fundacji Władysława Jagiełły gotyckie wnętrza kaplicy pokryto malowidłami bizantyjsko-ruskimi. Prace ukończono w 1418 roku. Dzięki malowidłom, zachowanym do czasów współczesnych, Kaplica Trójcy Świętej stanowi zabytek w skali międzynarodowej.

Muzeum jest dostępne dla zwiedzających od wtorku do niedzieli. Kaplicę, Basztę z tarasem widokowym i wystawy w budynku Zamku można zwiedzać:
- wtorek/czwartek/piątek/sobota – 10:00 -17:00
- środa/niedziela – 10:00 – 18:00
Wejście do Kaplicy Trójcy Świętej wyłącznie po wcześniejszej rezerwacji – jednorazowo max. 30 osób, odbywa się o każdej pełnej godzinie.
Wejście do baszty (z  tarasem widokowym) również mają miejsce o każdej pełnej godzinie, jednorazowo max. 15 osób.
Bilety:
Kaplica Trójcy Świętej: 8,50 zł (normalny), 6,50 zł (ulgowy)
Ekspozycje na Zamku (bez Kaplicy): 10 zł (normalny), 6,50 (ulgowy)
Hall Zamku (I p.) ze stołem z Trybunału Koronnego i „Czarcią Łapą”: 3zł
Baszta – taras widokowy: 6,50 zł (normalny), 4,00 zł (ulgowy)
W każdą sobotę wstęp bezpłatny.

Rezerwacja biletów do kaplicy i baszty - tel. (81) 532-50-01 wewn. 61, 15.

www.zamek-lublin.pl


ARCHIKATEDRA LUBLESKA
ul. Królewska 10
Wnętrze naw w Archikatedrze Lubelskiej pokryte jest freskami wykonanymi głównie przez Jana Meiera. W prezbiterium znajduje się XVII w. ołtarz wykonany z czarnej gruszki libańskiej, obecnie w swoim oryginalnym hebanowym kolorze, znajdują się w nim złote rzeźby świętych. W prezbiterium wiszą również dwa barokowe obrazy: „Ostatnia Wieczerza” i „Uczta Heroda”. W kaplicach bocznych oprócz fresków możemy zobaczyć figury świętych, między innymi Ignacego Loyoli, oraz obrazy.
Warta uwagi jest Zakrystia Akustyczna. Stojąc odwróconym twarzą do ściany i mówiąc, osoby znajdujące się w innym rogu pomieszczenia wszystko usłyszą, nawet szept.
W archikatedrze znajduje się wiele przedmiotów przeniesionych do niej w XIX w. z kościoła św. Michała. Oprócz Krzyża Trybunalskiego, jest tu chrzcielnica z XIV w., tablice epitafijne, m.in. Sebastiana Klonowica, monstrancje itd.
Od niedawna otwarte są dla zwiedzających krypty. Leżą tam zmarli biskupi lubelscy. Można tu oglądać ubrania zmarłych, portrety nagrobne, przedmioty z którymi chowani byli zmarli.

Wnętrze archikatedry można zwiedzać codziennie w dni zwykłe z wyjątkiem czasu sprawowania nabożeństw. Zakrystia akustyczna, skarbiec i krypty są otwarte od wtorku do soboty w godz. 10.00 - 16.00.
Bilety:
4 zł (normalne), 3zł – bez krypt 
3 zł (ulgowe), 2zł – bez krypt

www.archikatedra.kuria.lublin.pl

MUZEUM DIECEZJALNE SZTUKI RELIGIJNEJ – WIEŻA TRYNITARSKA
ul. Królewska 10
Wieża Trynitarska w Lublinie to neogotycka wieża-dzwonnica która jest najwyższym zabytkowym punktem wysokościowym miasta. Z platformy widokowej na wysokości 40 metrów, roztacza się rozległa panorama miasta, obecnie w jej wnętrzu mieści się Muzeum Archidiecezjalne pochodzące z XVII wieku. Muzeum wg katalogu posiada 1003 obiekty (muzealia) wycofane z kultu. Ekspozycja stała rozmieszczona jest na kilku kondygnacjach, obejmuje ona rzeźby, kolekcje lichtarzy z okresu od XVII do XX wieku a także liczne obrazy zakomponowane w surowych ceglanych wnętrzach wieży, najstarsze - malowane na desce - pochodzą z XVI wieku.

Zwiedzanie odbywa się od poniedziałku do niedzieli w godzinach 10:00-17:00. Istnieje możliwość nocnego wejścia na Wieżę po wcześniejszej rezerwacji pod numerem: 695 475 152.
Bilety:
5zł (ulgowy)
7 zł  (normalny)

IZBA DRUKARSTWA
ul. Żmigród 1
Izba Drukarstwa mieści się w dawnych pomieszczeniach przedwojennej drukarni „Popularna”, która istniała w tym miejscu od 1932 roku. Po wojnie zakład stał się własnością państwa a użytkownik lokali, Spółdzielnia Pracy Intrograf w 1972 roku utworzył tu Izbę Tradycji drukarstwa Lubelskiego.

Zwiedzanie Izby ma miejsce od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-15:00.
Bilety:
6 zł (normalny)
4 zł (ulgowy)

www.izbadrukarstwa.tnn.pl


MUZEUM 200-LECIA DIECEZJI LUBELSKIEJ

ul. Wyszyńskiego 2 (Kuria Metropolitalna)
W Muzeum zgromadzono zabytki z zakresu malarstwa rzeźby i rzemiosła artystycznego, pochodzące z kaplic i kościołów z obszaru Archidiecezji Lubelskiej. W kolekcji znajdują się również pamiątki po kard. Stefanie Wyszyńskim, który był biskupem lubelskim w latach 40.

Zwiedzanie ma miejsce od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-14:00.
Bilety:
3zł (normalny)
2 zł (ulgowy)

JESZYWAS CHACHMEJ LUBLIN
ul. Lubartowska 85
Jeszywas Chachmej Lublin, (Lubelska Szkoła Mędrców) – założona w Lublinie przez rabina Majera Jehudę Szapirę w 1930 roku była największą uczelnią talmudyczną na świecie. Monumentalny, sześciokondygnacyjny gmach jesziwy został zaprojektowany przez Agenora Smoluchowskiego.

Zwiedzanie po wcześniejszym uzgodnieniu - tel.: 81 747 09 92, lublin@jewish.org.pl

IZBA PAMIĘCI ŻYDÓW LUBLINA
ul. Lubartowska 10 (wejście z bramy kamienicy nr.8)
Istniejąca od 1889 roku synagoga zajmuje część kamienicy mieszkalnej. Pierwotnie działała jako prywatny dom modlitwy; pod koniec XIX wieku w Lublinie takich prywatnych bożniczek, mieszczących się nawet w mieszkaniach, było około 100. W okresie międzywojennym pełniła funkcję domu nauki i modlitwy Bractwa Pogrzebowego w Lublinie "Chewra Nosim" (po polsku "Bractwo Nosicieli Ciał"). Bóżnica Chewra Nosim jest również siedzibą Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Lublinie, stanowi też miejsce spotkań członków lubelskiej filii Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie oraz Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej. Odbywają się tutaj spotkania z okazji największych świąt żydowskich - Pesach, Rosz Haszana (żydowski Nowy Rok, przypadający w końcu września), Jom Kipur i Chanuki.

Zwiedzanie ma miejsce w niedziele w godzinach 13:00-15:00 lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym: 602 473 118.

MUZEUM DWOREK WINCENTEGO POLA

ul. Kalinowszczyzna 13
Muzeum biograficzne Wincentego Pola  mieści się w klasycystycznym dworku  wzniesionym w końcu XVIII w. na terenie niewielkiego folwarku Firlejowszczyzna pod Lublinem. W latach 1804 - 1810 był własnością Franciszka Ksawerego Pola, ojca W. Pola.

Zwiedzanie Muzeum ma miejsce od środy do soboty w godzinach 9:00-16:00 oraz w niedziele w godzinach 9:00-17:00. Nieczynne w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca.
Bilety:
4.50 zł (ulgowy)
5.50 zł (normalny)

www.zamek-lublin.pl

MUZEUM MARTYROLOGII „POD ZEGAREM”
ul. Uniwersytecka 1
Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem” w swoich zbiorach posiada dużą kolekcję korespondencji więźniów politycznych Zamku (listy, grypsy, karty pocztowe) z więzienia jak i obozów koncentracyjnych do, których trafiali ( Auschwitz, Ravensbrück, Dachau, Sachsenhausen) obwieszczeń i zarządzeń niemieckich z lat 1939-1944.
Osobną grupę stanowią dokumenty i pamiątki osobiste po byłych więźniach Zamku (dowody tożsamości, legitymacje, świadectwa szkolne, krzyże harcerskie, tarcze szkolne, fotografie rodzinne, zeszyty i podręczniki szkolne).
Muzeum posiada w swoich zbiorach bogaty materiał ikonograficzny Lublina z lat 1939-1944, a także archiwum fotograficzne byłych więźniów Zamku z lat 1939-1954.

Zwiedzanie Muzeum ma miejsce od środy do soboty w godzinach 9:00-16:00 oraz w niedziele w godzinach 9:00-17:00. Nieczynne w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca.
Wstęp bezpłatny.

www.zamek-lublin.pl

VIA JAGIELLONICA – INTERAKTYWNA EKSPOZYCJA HISTORYCZNA
ul. M. Skłodowskiej 3/15
Odkrywanie "Szlaku Jagiellońskiego" Kraków - Lublin - Wilno warto rozpocząć w Lublinie poprzez zapoznanie się z interaktywną ekspozycję historyczną. Polega ona na wspólnym odtworzeniu dawnego podróżowania traktem "Via Jagiellonica", dzięki wykorzystaniu historycznych ksiąg, map, widoków itp. W tym roku uczestnicy spotkania wezmą udział w przygotowaniach w wyprawie mieszczan lubelskich z 1383 r. (a zarazem kupców, powiązanych dotychczas gospodarczo m.in. ze stołecznym Krakowem) do Wilna, celem pozyskania od wielkiego księcia litewskiego Jagiełły oraz jego brata Skirgiełły przywileju na handel na Litwie (w związku z 630. rocznicą dokumentu z Archiwum Państwowego w Lublinie, wskazującego na wielowiekowe tradycje handlu polsko-litewskiego).

Zwiedzanie ma miejsce od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.
Bilety:
6 zł (ulgowy)
10 zł (normalny)

www.szlakjagiellonski.pl


OKOLICE ODDALONE OD CENTRUM LUBLINA


PAŃSTWOWE MUZEUM NA MAJDANKU
Droga Męczenników Majdanka 67
Państwowe Muzeum na Majdanku (PMM) powstało w listopadzie 1944 r. na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego. Muzeum prowadzi działalność wystawienniczą, edukacyjną i naukową. Od 2004 r. oddziałem zamiejscowym PMM jest Muzeum – Miejsce Pamięci w Bełżcu a od 2012 r. - Muzeum Byłego Obozu Zagłady w Sobiborze. Misją Muzeum jest pielęgnowanie pamięci i rozwijanie edukacji historycznej o okupacji niemieckiej na Lubelszczyźnie podczas II wojny światowej, w szczególności poprzez upamiętnianie ofiar, ochronę obiektów oraz dokumentowanie historii obozu koncentracyjnego na Majdanku oraz obozów zagłady w Bełżcu i Sobiborze.
Charakter miejsca pamięci powoduje, że nie jest ono odpowiednie do zwiedzania przez osoby poniżej 14 roku życia.

Muzeum na Majdanku można zwiedzać od kwietnia do października:
- teren i obiekty historyczne – 9:00-18:00
- stała wystawa historyczna – 9:00-17:00
Wstęp do Muzeum jest bezpłatny.

www.majdanek.eu

MUZEUM WSI LUBELSKIEJ - SKANSEN
al. Warszawska 96
W chwili obecnej dla zwiedzających udostępnione są: w całości Wyżyna Lubelska, część Roztocza z cerkwią greckokatolicką z Tarnoszyna, zespół dworsko-parkowy z dworem z Żyrzyna z II połowy XVIII wieku i ekspozycją wnętrz dworu średniozamożnego ziemianina. Od czerwca 2001 r. można również odbyć spacer po niezwykle malowniczym sektorze Powiśla. Równolegle z tym sektorem oddano do zwiedzania pierwszy obiekt w sektorze Podlasia - remizę strażacką z Bedlna. Ekspozycja tzw. rekwizytu odzwierciedla wyposażenie OSP w Bedlnie z 1936 r., zaś w drugiej części obiektu, świetlicy - funkcjonuje teatr wiejski, gdyż taka działalność kulturalno-oświatowa na wsi wynikała często z założeń statutowych OSP. 8 września 2002 r. miała miejsce konsekracja XVII-wiecznego kościoła z Matczyna, który wraz ze plebanią z Żeszczynki i spichlerzem z Wrzelowca jest zaczątkiem muzealnego sektora Miasteczko.

Do 30 września Muzeum jest czynne jest codziennie w godz. 9:00 – 18:00.
Bilety:
12 zł (normalny)
6 zł (ulgowy)
dla dzieci do lat 7 wstęp wolny

www.skansen.lublin.pl

OGRÓD BOTANICZNY UNIWERSYTETU MARII CURIE SKŁODOWSKIEJ
wejście od ul. Willowej
Kolekcje Ogrodu liczą ponad 1600 gatunków drzew i krzewów, ponad 3300 roślin zielnych rosnących w gruncie oraz ok. 1600 gatunków roślin szklarniowych. W parku rośnie 106 drzew w wieku ponad 100 lat.

W wakacje Ogród można zwiedzać od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 19:00, a w
soboty, niedziele i święta w godzinach 10:00 - 19:00.
Szklarnie są czynne w dni powszednie i niedziele od 10:00 do 14:00.
Bilety:
6 zł -  normalny (ogród), 8 zł - + dworek Kościuszków
3 zł – ulgowy (ogród), 4 zł - + dworek Kościuszków

www.umcs.lublin.pl