Nawigacja

Informacje dla wystawcówwersja do druku

Informacja dla wystawców skierowana jest do Uczestników Jarmarku Jagiellońskiego. Uczestnikiem Jarmarku Jagiellońskiego jest osoba, która otrzymała od Organizatora zaproszenie do udziału w Jarmarku Jagiellońskim i odesłała podpisany regulamin i wypełnioną kartę uczestnika. 
 
1.Organizatorem Jarmarku Jagiellońskiego są Warsztaty Kultury w Lublinie, ul. Grodzka 5a, 20-112 Lublin. Kontakt  telefoniczny 81 533 08 18.
 
2. Działalność handlowa oraz gastronomiczna w trakcie Jarmarku Jagiellońskiego 2014 r. na Starym Mieście w Lublinie odbywać się będzie w kolejnych dniach następująco:
- 15 sierpnia – godz. 11.00 - 18.00
- 16 sierpnia – godz. 10.00 - 18.00
- 17 sierpnia –godz. 10.00 - 18.00
 
3. Wjazd i wyjazd autem ze Starego Miasta:
Wjazd na Stare Miasto w dniach 15-17 sierpnia możliwy będzie w następujących godzinach:
15 sierpnia: do godziny 10.15 i po godz. 18.00
16 sierpnia: do godziny 9.30 i po godz. 18.00
17 sierpnia do godziny 9.30 i po godz. 18.00
wjazd na Stare Miasto odbywa się przez ul. Noworybną
 
Wyjazd autem: każdego dnia należy wyjechać samochodami z terenu Starego Miasta najpóźniej do godziny:
15 sierpnia do godz. 10.30 i do godz. 20.00 wieczorem
16 sierpnia  do godz. 9.45 i do godz. 20.00 wieczorem
17 sierpnia: do godz. 9.45 rano i do godz. 20.00 wieczorem
wyjazd ze Starego Miasta odbywa się przez ul. Olejną.
Godziny wjazdu i wyjazdu pojazdów muszą być bezwzględnie przestrzegane.
 
4. W związku z brakiem możliwości wjechania samochodem na teren Starego Miasta w godzinach prowadzenia handlu na stoiskach, należy zapewnić taką ilość towaru, która zagwarantuje całodzienne prowadzenie sprzedaży.
 
5. Bezpłatny parking dla wystawców znajduje się na Placu Zamkowym – wjazd na parking tylko za okazaniem identyfikatora.
 
6. Identyfikatory otrzymają Państwo 15 sierpnia przy wjeździe na Stare Miasto, natomiast osoby nie wjeżdżające samochodem na Stare Miasto zobowiązane są zgłosić się po identyfikator do Biura Organizatora mieszczącego się w siedzibie Warsztatów Kultury na Starym Mieście przy ul. Grodzkiej 5a na I piętrze.
 
7. Punkty informacyjne Jarmarku Jagiellońskiego znajdują się na Placu Łokietka oraz na Błoniach pod Zamkiem.
 
8. Noclegi dla wystawców zarezerwowane są w Akademikach Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej 42 (akademik nr 1, 2 i 3). Informacje na temat tego, w którym akademiku zarezerwowany jest nocleg dla danej osoby można będzie uzyskać w Biurze Organizatora w dniu 15 sierpnia w godzinach 11.00 – 18.00.
 
9. Opłat za dodatkowe noclegi należy dokonać w Biurze Organizatora, mieszczącym się w siedzibie Warsztatów Kultury na Starym Mieście przy ul. Grodzkiej 5a na I piętrze w dniu 15 sierpnia w godzinach 14.00-18.00.
 
10. Uczestnicy Jarmarku Jagiellońskiego zobowiązani są do przestrzegania podpisanego Regulaminu Jarmarku Jagiellońskiego w Lublinie. Podczas Jarmarku Organizatorzy sprawdzać będą czy poszczególne punkty Regulaminu Jarmarku są przestrzegane przez jego Uczestników.
 
11. Podczas Jarmarku Jagiellońskiego przeprowadzany jest konkurs na „Twórcę Jarmarku”. Przy wyborze zwycięzców brane będą pod uwagę m.in.: estetyka stoiska, poziom artystyczny wykonywanych prac, nawiązanie do tradycji danego rzemiosła.