Nawigacja

Idea Jarmarku Jagiellońskiego w Lubliniewersja do druku

Jarmarki Lubelskie organizowane w XV i XVI wieku były słynne w Rzeczpospolitej i Europie jako jedno z najbardziej znanych handlowych wydarzeń międzynarodowych. Przybywali tu nie tylko kupcy ze wszystkich stron kraju, a także z najodleglejszych stron Europy i świata.
Lublin był głównym ośrodkiem handlu m.in.: węgierskim winem oraz zbożem i wołami z terenów Ukrainy i Wołynia. Wraz z rozwojem handlu powstawało coraz więcej warsztatów rzemieślniczych i składów kupieckich takich jak kramy, jatki, młyny i kuźnie. Wszystko to doprowadziło do szybkiego ekonomicznego rozwoju Lublina i regionu.

 


W czasach największego rozwoju i międzynarodowego zasięgu Jarmarków Lubelskich spotykali się tu kupcy z najodleglejszych stron świata choć głównymi partnerami handlowymi Lublina pozostały, znajdujące się częściowo na terenach ówczesnej Litwy, a dzisiejszej Ukrainy i Białorusi, Lwów, Brześć Litewski, Łuck i Włodzimierz Wołyński.
W Lublinie przecinały się szlaki handlowe biegnące z Węgier na Litwę, z Zachodniej Europy na Ruś i z portów hanzeatyckich do Turcji.
Dziś, podobnie jak kilka wieków temu, Lublin staje się istotnym miejscem spotkania Wschodu i Zachodu. Jako największe miasto na wschodnich krańcach UE jest „Bramą Unii Europejskiej na Wschód”.
Istotnym zadaniem jest odbudowanie współpracy z partnerami z terenów Ukrainy i Białorusi. Jest to także doskonała okazja do promocji kultury Europy Wschodniej w Unii Europejskiej oraz promocji Polski i Unii Europejskiej na Ukrainie i Białorusi.
Jarmark Jagielloński jest połączeniem tradycji historycznych Jarmarków ze współczesną wymianą kulturalną i gospodarczą. Będzie miał formę kilkudniowych prezentacji wyrobów rękodzielniczych i rzemieślniczych oraz wydarzeń kulturalnych i artystycznych, firm komercyjnych prowadzących działalność w regionie transgranicznym, NGO działających na rzecz rozwoju transgranicznego oraz oferty turystycznej regionu.
W części handlowo-wystawienniczej Jarmarku co roku bierze udział blisko 300 wystawców, m.in. z Polski, Ukrainy, Białorusi, Litwy.

Jarmark to wydarzenie nie tylko kupieckie, ale też płaszczyzna spotkania kultur. Zapraszamy artystów m.in. z Ukrainy i Białorusi kultywujących tradycję dawnych jarmarków, którzy zajmują się sztuką ludową i tradycyjną (muzyka, teatr, plastyka itp.) oraz artystów ulicy.
Chcemy by Jarmark Jagielloński w Lublinie stał się swoistą manifestacją odmienności wywodzącej się ze wspólnej historii, prezentacją artystów i ludzi kultury odnoszących się do różnych dziedzin sztuki oraz wszelkich form ekspresji artystycznej i twórczej.Jarmark Jagielloński w Lublinie stał się jedną z najważniejszych kulturalnych atrakcji turystycznych Lublina i Lubelszczyzny, przyciągającą co roku kilkadziesiąt, a nawet kilkaset tysięcy turystów. Dodatkowo pretendujemy do tego, aby być centrum regionalnej oraz transgranicznej wymiany kulturalnej, turystycznej i gospodarczej.
Dzięki Jarmarkowi chcemy zbliżyć do siebie miasta regionu lubelskiego oraz Lublin, Lwów, Łuck i Brześć tak, aby wspólnie poszukiwać dziedzictwa Wschodu i Zachodu, na wspólnej historii budując ideę zjednoczonej Europy.